Nadzór w czasie budowy

Dotyczy jachtów nowobudowanych, przebudowywanych lub odbudowywanych. Nadzór ma na celu stwierdzenie przez inspektora zgodności technicznego stanu wykonania kadłuba i wyposażenia jachtu z zatwierdzoną dokumentacją i przepisami dotyczącymi technicznego stanu bezpieczeństwa. Obowiązek zgłoszenia jachtu do nadzoru spoczywa na armatorze lub budowniczym jachtu.

Dla jachtu, który ma być budowany pod nadzorem MZT PZŻ, należy przedstawić do zatwierdzenia następującą dokumentację techniczną:

  • opis techniczny jachtu (założenia eksploatacyjne, wymiary ogólne, wyporność, wielkość balastu, typ konstrukcji, podstawowe materiały konstrukcyjne, technologia budowy, sposób zapewnienia stateczności i niezatapialności).
  • plan ogólny.
  • linie teoretyczne – do wglądu.
  • konstrukcja kadłuba i pokładu (materiały, grubość poszczególnych pasów poszycia lub diagram laminowania, wymiary usztywnień i wzmocnień, skrzynia mieczowa, zamocowanie balastu i miecza, połączenie pokładu z burtą, posadowienie masztu, zamocowanie i wymiary podwięzi pokładowych, odpływy kokpitowe i przejścia zaburtowe).
  • urządzenia sterowe (materiały i wymiary elementów).
  • plan takielunku i ożaglowania (materiały, wymiary drzewc, olinowania stałego, łączników i okuć masztowych, usytuowanie środka ożaglowania i środka bocznego oporu).
  • instalacja elektryczna (schemat instalacji, rodzaj i pojemność baterii akumulatorów, schemat rozdzielnicy, kable, latarnie nawigacyjne). Schemat instalacji elektrycznej obowiązuje przy projektach jachtów przewidzianych do żeglugi całodobowej.
  • instalacja maszynowa (rodzaj i moc silnika, układ rurociągów, przeniesienie napędu).

Zakres dokumentacji wymaganej przy przebudowie, remoncie kapitalnym itp. określa każdorazowo inspektor MZT PZŻ.

Dokumentem prowadzenia nadzoru dla jachtów o długości powyżej 8m jest „Dziennik budowy”, dla jachtów mniejszych wystarczy oświadczenie producenta o zachowaniu wymagań procesu technologicznego. Finalnym dokumentem jest  „Świadectwo budowy jachtu pod nadzorem”.

Pełny opis procedury i wymagań znajduje się w opracowaniu „Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich” MZT PZŻ. 

pdf.thumbnail.jpg Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich.

Ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania strony. Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony, ale części witryny mogą nie działać prawidłowo.