Przeglądy

Celem wystawienia lub przywrócenia Orzeczenia Zdolności Żeglugowej jachtu należy przeprowadzić odpowiednie przeglądy:

 • przegląd zasadniczy - dotyczy jachtów zbudowanych bez nadzoru, jachtów klasyfikowanych uprzednio przez instytucje klasyfikacyjne lub władze administracji morskiej i jachty eksploatowane dotąd na wodach śródlądowych
 • przegląd okresowy - dotyczy jachtów posiadających już Orzeczenie Zdolności Żeglugowej lub inny dokument z ostatniego  przeglądu technicznego
 • przegląd okolicznościowy - dotyczy przeglądów poawaryjnych i innych przeglądów doraźnych

Wymagane dokumenty jachtowe różnią się w zależności od typu jednostki. Jachty morskie zgodnie z art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228. Poz. 1368) dzielą się na jachty rekreacyjne oraz komercyjne.

Jachty rekreacyjne – są to statki przeznaczone lub używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inne niż jachty komercyjne.

Jachty te powinny posiadać:

 • dokument rejestracyjny (wystawia PZŻ)
 • OZŻ - Orzeczenie Zdolności Żeglugowej (wystawia min. inspektor MZT)
 • WWRJ – Wykaz Wyposażenia Ruchomego Jachtu (wystawia min. inspektor MZT)

Jachty komercyjne – są to statki przeznaczone do celów sportowych lub rekreacyjnych, używane do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na:

 • odpłatnym przewozie osób,
 • odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych;
 • odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na podstawie sportowego zezwolenia połowowego godnie z przepisami o rybołówstwie.
 • odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą.
 • każdym innym odpłatnym udostępnianiu statku.

Jachty te muszą posiadać:

 • dokument rejestracyjny (wystawia PZŻ)
 • Orzeczenie Zdolności Żeglugowej (wystawia min. inspektor MZT)
 • WWRJ – Wykaz Wyposażenia Ruchomego Jachtu (wystawia min. inspektor MZT)
 • karta bezpieczeństwa (wystawia Urząd Morski)

Ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania strony. Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony, ale części witryny mogą nie działać prawidłowo.