Przeglądy zasadnicze

Przeglądowi zasadniczemu podlegają jachty zbudowane bez nadzoru, jachty klasyfikowane uprzednio przez instytucje klasyfikacyjne lub władze administracji morskiej i jachty eksploatowane dotąd na wodach śródlądowych.

Przegląd zasadniczy ma na celu stwierdzenie stanu technicznego jachtu w zakresie konstrukcji kadłuba, takielunku oraz wszystkich urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.

Po zakończeniu przeglądu inspektor sporządza „Protokół z przeglądu zasadniczego jachtu, którego kadłub został zbudowany bez nadzoru MZT PZŻ”, będący podstawą przyjęcia jachtu do przeglądu okresowego. 

Przepisy i wymagania dotyczące przeglądu zasadniczego znajdują się w opracowaniu: „Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich”

pdf.thumbnail.jpg Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich.

Ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania strony. Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony, ale części witryny mogą nie działać prawidłowo.