Przeglądy okolicznościowe

Do przeglądów okolicznościowych zalicza się przeglądy poawaryjne i inne doraźne.

Po każdej awarii „Orzeczenie Zdolności Żeglugowej” traci swą ważność. Jacht może uzyskać zdolność żeglugową po przeprowadzeniu przeglądu i wykonaniu zaleceń poawaryjnych.

Pod pojęciem awarii należy rozumieć każde uszkodzenie kadłuba, omasztowania, takielunku stałego, urządzeń, mechanizmów, powstałe w chwili ich użytkowania i powodujące wyeliminowanie ich z eksploatacji lub zmniejszenie bezpieczeństwa żeglugi jednostki. Do awarii nie zalicza się drobnych uszkodzeń, które załoga jachtu usuwa we własnym zakresie.

Inne doraźne przeglądy okolicznościowe są przeprowadzane w zakresie sprecyzowanym każdorazowo przez zleceniodawcę.

Przepisy i wymagania dotyczące przeglądu okolicznościowego znajdują się w opracowaniu: „Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich”

pdf.thumbnail.jpg Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich.

Ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania strony. Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony, ale części witryny mogą nie działać prawidłowo.