Przeglądy okresowe

Przegląd okresowy ma na celu stwierdzenie aktualnego stanu technicznego bezpieczeństwa jachtu zarówno w zakresie elementów konstrukcyjnych, jak i pod względem sprawności działania, a także stanu technicznego wszystkich urządzeń i instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi.

Ponadto ma na celu sprawdzenie kompletności, stanu technicznego i zgodności wyposażenia z „WWRJ- Wykazem Wyposażenia Ruchomego Jachtu".

Warunkiem przyjęcia jachtu do przeglądu okresowego jest przedłożenie przez armatora ostatniego „Orzeczenia Zdolności Żeglugowej”, lub innego dokumentu z ostatniego przeglądu technicznego (dokumentu instytucji klasyfikacyjnej, świadectwa budowy pod nadzorem, lub protokołu z przeglądu zasadniczego)

Na przegląd okresowy składają się następujące człony:

  • przegląd kadłuba, takielunku i wyposażenia,
  • przegląd urządzeń maszynowych,
  • przegląd urządzeń elektrycznych.

Dokumentem potwierdzającym odbycie przeglądu okresowego jest „OZŻ-Orzeczenia Zdolności Żeglugowej. Okres ważności dokumentu jest uzależniony od typu, wieku oraz stanu technicznego jednostki. Maksymalnie wynosi 60 miesięcy.

Przepisy i wymagania dotyczące przeglądu okresowego znajdują się w opracowaniu: „Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich”

pdf.thumbnail.jpg Przepisy nadzoru, budowy i wyposażenia jachtów morskich.

Ta strona korzysta z plików cookie. Niektóre z plików cookie są niezbędne do działania strony. Możesz usunąć i zablokować wszystkie pliki cookie z tej strony, ale części witryny mogą nie działać prawidłowo.